Paràmetres i criteris

El consum conscient és una proposta que ens interpel·la com a persones, com a col·lectius i com a societat i ens anima a adoptar hàbits de consum i estils de vida que ens ajudin a millorar, aquí i ara, tant la nostra salut i qualitat de vida com la del nostre entorn (socioeconòmic, ambiental, cultural).

Per coherència, a més d’adoptar hàbits de consum conscient, hem de caminar de bracet amb l’economia social i solidària, un moviment que proposa i practica un model d’activitat econòmica orientat a satisfer les necessitats de les persones i de la societat, prioritzant aquest objectiu per sobre del lucre, que ha de ser limitat o inexistent. Aquestes experiències es basen en la gestió democràtica i participativa (cooperativisme), el compromís ambiental i social, i la voluntat de canvi social.

Sempre que sigui possible, apostem per empreses de proximitat, sense ànim de lucre, respectuoses amb el medi ambient, ètiques, socialment responsables i cooperatives. Així contribuïm a un sistema més just per tothom, més horitzontal i menys piramidal.