Sostre Cívic
Habitatge

Sostre Cívic és una cooperativa amb més de 570 socis i sòcies, un espai col·laboratiu que promou un model alternatiu d’accés a l’habitatge, a través de la divulgació, l’assessorament, la cerca de finançament, promoció i gestió d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús.

Més informació
Pàgina web oficial
Xarxes socials
Facebook
Twitter