Social Partners
Assegurances

Social Partners és una corredoria d’assegurances ètica especialitzada en les assegurances per a les entitats socials. Social Partners neix amb la visió d’esdevenir una Corredoria Social, recuperant els valors essencials de les relacions humanes com a base de la seva diferenciació.

Més informació
Pàgina web oficial
Xarxes socials
Facebook