Sindicat de Llogaters
Sindicats

El Sindicat de Llogaters defensa del dret a l’habitatge i a un lloguer assequible, estable, segur i digne. El Sindicat neix com una iniciativa transversal però amb una clara consciència política i col·lectiva. Volen aglutinar els i les veïnes que viuen o volen viure de lloguer, tant a habitatges del mercat privat com públics, per reivindicar conjuntament els nostres drets i incidir a tots els àmbits administratius i de govern.

Més informació
Pàgina web oficial
Xarxes socials
Facebook
Twitter