SETEM
Economia social i solidària

SETEM Catalunya és una organització no governamental de solidaritat internacional, independent i participativa que, juntament amb organitzacions del Sud, sensibilitza la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en denuncia les causes i promou transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari. Els seus camps d'acció són l'educació per a la solidaritat i en valors humans, la promoció de campanyes de denúncia amb propostes alternatives per transformar la societat i la difusió i comercialització de productes de Comerç Just per potenciar i estendre el Consum Responsable.

Xarxes socials
Facebook
Twitter