Perviure
Habitatge

Perviure és una eina per facilitar i acompanyar processos d’habitatge col·lectiu des de la base i amb vocació de transformació social.

Més informació
Pàgina web oficial
Criteris
Proximitat
Xarxes socials
Twitter