Mensakas
Serveis

Mensakas és una cooperativa de missatgeria per demanar menjar a dominicili i altres que aposta per un treball digne per les persones que reparteixen.

Més informació
Pàgina web oficial
Xarxes socials
Facebook
Twitter