La Dinamo
Habitatge

La Dinamo és una fundació per a l'habitatge que neix amb l’objectiu de fomentar i promoure la implantació del model d'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús.

Més informació
Pàgina web oficial
Xarxes socials
Facebook
Twitter