La Borda
Habitatge

La Borda és una cooperativa que promou l'habitatge en cessió d'ús.

Més informació
Pàgina web oficial
Xarxes socials
Facebook
Twitter