Caixa d'Enginyers
Banca

Caixa d'Enginyers és una cooperativa catalana d'estalvi i crèdit que compta amb més de 160.000 socis i desenvolupa un model de banca personal, comercial, institucional i d'empresa amb la vocació de donar servei als professionals, ja siguin enginyers o d'altres professions.

Xarxes socials
Facebook
Twitter