Aigua és vida
Lluita

Plataforma d'associacions socials, veïnals, sindicals, ecologiestes i de solidaritat per una gestió no mercantil de l'aigua a Catalunya. L’objectiu d’Aigua és Vida és aconseguir que la política d’aigua i la gestió del cicle integral de l’aigua a Catalunya sigui realitzada des del sector públic i comptin amb la participació i el control de la societat civil com a garantia de qualitat del servei i de qualitat democràtica. En aquest sentit, Aigua és Vida denúncia el paper dels sectors lucratius en la gestió de l’aigua i el sanejament que representen les corporacions privades, tant en la part alta del cicle de l’aigua com en baixa.

Més informació
Pàgina web oficial
Xarxes socials
Facebook
Twitter